Legislație

Pacienți, aparținători, vizitatori, etc.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public


Pacienți și asigurați

LEGE nr. 46/2003 privind drepturile pacientului

Ordinul nr. 145/2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor

Ordinul nr. 146/2015 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

Ordinul nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

Ordinul nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat