Despre spital

Spitalul Municipal Blaj, clasificat gradul IV potrivit prevederilor OMS 711/2011, dispune de o structură complexă şi resurse umane pentru acordarea serviciilor medicale populației arondate.

Spitalul Municipal Blaj se subordonează aceloraşi mecanisme de finanțare și raportare a indicatorilor privind activitatea medicală, ca orice alt spital din România, în conformitate cu Legea 95/2006, în acest moment fiind trasnferat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Blaj din anul 2010.

Spitalul Municipal Blaj este unitate sanitară publică cu specific general ce are în structură 277 paturi pentru spitalizare continuă şi 16 paturi pentru spitalizare de zi. În structura spitalului funcţionează 6 secţii de spital (inclusiv cele 4 specialităţi de bază) şi 8 compartimente. Spitalul Muncipal Blaj se află situat în Municipiul Blaj, la confluența Târnavelor. Acesta deservește populația arondată din estul Judeţului Alba, de aproximativ 50.000 de locuitori. Cea mai apropiată unitate sanitară din Județul Alba este Spitalul de Urgenţă Alba Iulia situat la 45 km depărtare.

Spitalul Muncipal Blaj îşi desfăşoară activitatea în două locații distincte, aflate la o distanţă de aproximativ 500 m depărtare una de cealaltă. Locația principală –Spitalul Nou, este prevăzută cu o clădire cu 6 nivele plus clădirea ambulatoriului. În aceasta locaţie se află Secţia ATI, Secţia chirurgie generala cu Compartimentul ortopedie-traumotologie, Compartimentul oftalmologie și Comparimentul chirurgie vasculară, Secţia obstetrică-ginecologie, Compartimentul de neonatologie, Secţia pediatrie, Secţia medicină internă cu Compartimentul pneumologie, Compartiment primire urgențe, Bloc operator, Laborator de analize medicale, Laborator radiologie, Farmacie cu circuit închis, Ambulatoriul integrat.

A doua locaţie-Spitalul Vechi își desfășoară activitatea în sistem pavilionar (2 clădiri), Compartimentul de boli infecțioase (parter), iar în cea de a doua clădire funcționează Secția neurologie, Compartimentul psihiatrie, Ambulatoriul integrat și Dispensarul TBC.

Structura de paturi a unității a fost unul din obiectivele principale ale activităţii managementului unității, având loc analize periodice a principalilor indicatori statistici : utilizarea paturilor, durata medie de spitalizare, numarul de zile de spitalizare realizate. În funcţie de acești indicatori şi mai ales de situația medicilor existenți în unitate au avut loc modificări ale structurii de paturi și adaptarea acesteia la serviciile medicale cerute de pacienți: înfințarea compartimentului de pneumologie si a compartimentului de chirurghie vasculară.

Misiune

Contribuim la ameliorarea calității vieții pacienților de toate vârstele din Romania, prin oferirea de servicii medicale în concordanță cu cele mai avansate cunoștințe și practici medicale și de îngrijire, în condiții de siguranță și cu un grad de satisfacție maxim pentru pacienți, aparținători și angajați

Viziune

Spitalul Municipal Blaj va deveni un spital de o importanță majoră în regiune și în județ în oferirea de servicii medicale, va fi un model de eficiență și responsabilitate, va avea resursele umane și materialele necesare pentru dezvoltarea sa continuă.

Valori

În Spitalul Municipal Blaj credem în:

  • Calitate: „Facem bine ceea ce facem”
  • Muncă în echipă: „Împreună pentru siguranță și succes”
  • Respect: „Pentru pacienți, colegi, instituție și comunitate”
  • Managementul inovator: „Schimbăm pentru a îmbunătăți”