Unități sanitare recunoscute din punct de vedere a îndeplinirii criteriilor stabilite pentru acceptarea rezultatelor investigațiilor efectuate