Modalitate de accesare servicii

Pentru serviciile de Spitalizare Continua si de Zi sunt necesare urmatoarele:

  • Biletul de trimitere valabil
  • Cardul National de Asigurari de Sanatate
  • Actul de Identitate

Pentru consultatiile in Ambulatoriu si investigatiile paraclinice:

  • Programare
  • Biletul de trimitere valabil
  • Cardul National de Asigurari de Sanatate
  • Actul de Identitate

Accesarea serviciilor la cerere

Pentru consultatiile in Ambulatoriu si investigatiile paraclinice:

  • Bilet simplu eliberat de medicul de familie sau medicul specialist cu solicitarea investigatiei
  • Dovada achitarii contravalorii serviciilor
  • Actul de Identitate