Internarea


In cadrul Spitalului Muncipal Blaj, internarile se fac:

·         in urma unei programari efectuate de catre medicul curant sau de catre pacient;

·         pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul specialist/ sau medic de familie

·         in regim de urgenta, avand program de garda non-stop.

Formalitatile de internare se efectueaza la receptie.

Pentru concediile medicale eliberate la externare, pacientul trebuie sa prezinte adeverinta de la locul de munca, in care sa fie mentionate numarul zilelor de concediu medical efectuate in ultimele 12 luni. Daca sunteti posesorul unei asigurari de sanatate private si doriti ca serviciile sa fie acoperite de asigurare, informati receptia despre acest lucru.
Documente necesare in momentul internarii

·         Carte de identitate;

·         Bilet de trimitere de la medic / sau prin prezentarea la Compartiment Primire Urgenta in cazul urgentelor

·         Dovada existentei calitatii de asigurat.

 


Dupa intocmirea foii de observatie, pacientul va fi condus la garderoba pentru a se schimba in efecte de spital, apoi in sectie.