Atentie! Pagina web a SPITALULUI MUNICIPAL BLAJ nu utilizeaza cookie-uri! Transparenta Veniturilor Salariale

Transparenta Veniturilor Salariale

Listă Transparență Salarii - Martie 2021

Listă Transparență Salarii - August 2020

Listă Transparență Salarii - Martie 2020

Listă Transparență Salarii - August 2019

Listă Transparență Salarii - Martie 2019

Listă Transparență Salarii - Septembrie 2018

Listă Transparență Salarii - Martie 2018

 

 

 

 

   

LEGE-CADRU NR. 153/2017 DIN 28 IUNIE 2017

PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

 

ART. 33

1.     Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

a.      salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;

b.     tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora;

c.      valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora;

d.     valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia;

e.      orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora;

f.       orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.

 

2.     Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravențională a conducătorului autorității sau instituției publice în cauză și se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 lei.